استند لوازم آرایشی – نمونه ۵

استند لوازم آرایشی - نمونه 5

از این استندهای لوازم آرایشی ایوروشه به منظور معرفی و نمایش محصولات آرایشی بهداشتی در داروخانه ها و یا مراکز فروش این لوازم استفاده می شود.