af01911a457f7a435e9a0d0f527f4497

یکی دیگر از استفاده های پلکسی برای پلاک و مشخصات ساختمان میباشد که به زیبایی و نمای ساختمان کمک شایان میکند

استفاده از پلکسی برای پلاک و مشخصات ساختمان