نورنگار
منو موبایل

نورنگار

(Noornegar.com-CNC BG)

برش یا حک سی ان سی

دستگاه سی ان سی در حال برش پلکسی گلس و یا حک زدن روی ان است.

برش یا حک سی ان سی