۳

در اینجا طراحی و برش لوگوی برجسته را مشاهده میکنید.

cantrell logo

(Noornegar.net)-CNC6

پلکسی گلس برش خورده با سی ان سی یا دیسک البته به احتمال زیاد همان سی ان سی است.

پلکسی گلس برش خورده

(Noornegar.com-CNC BG)

دستگاه سی ان سی در حال برش پلکسی گلس و یا حک زدن روی ان است.

برش یا حک سی ان سی

sign24

دکور شرکت دشت نشاط را مشاهده میکنید با استفاده از پلکسی شفاف و چاپ روی ان طراحی شده است.

دکور با طراحی نمایشگاه