۳

در اینجا طراحی و برش لوگوی برجسته را مشاهده میکنید....
Read More

sign27

دکور شرکت سامسونگ با برش لیزر و لوگوی سه بعدی با تم قرمز رنگ در نمایشگاه مربوطه ...
Read More

(cdn.hackaday.io)-2

تصویر فوق پلکسی برش خورده با لیزر میباشد. پلکسی شفاف با قطر احتمالی 8 میلی متر است....
Read More