Box Text (01)

از باکس پلکسی گلس به عنوان نگهدارنده اشیا قیمتی و تزیینی و دکوری میتوان استفاده کرد.

باکس پلکسی گلس

Box Text (01)

استند و باکس پلکسی گلس را مشاهده میکنید که در ان میتوان اشیا ارزشمند و تزیینی را قرار داد.

استند و باکس پلکسی گلس

Box-Thumbnail-1

باکس با پلکسی گلاس شفاف در سایز های مختلف و پلیش شده.

باکس پلکسی