صفحه مورد نظر خود را جستجو کنید

بازدیدکننده ی گرامی، ممکن است نشانی صفحه ای که به دنبال آن هستید، تغییر کرده باشد و شما به این علت به اینجا راهنمایی شده باشید. لذا صفحه ی مورد نظر خود را از طریق کادر زیر جستجو کنید و یا با مراجعه به فهرست زیر، از آخرین مطالب منتشر شده استفاده نمایید.

جستجو

آخرین مطالب

لایت باکس - نمونه 10

لایت باکس – نمونه ۱۰

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 9

لایت باکس – نمونه ۹

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 8

لایت باکس – نمونه ۸

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 7

لایت باکس – نمونه ۷

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 6

لایت باکس – نمونه ۶

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس ها برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 5

لایت باکس – نمونه ۵

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس ها برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 4

لایت باکس – نمونه ۴

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس ها برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 3

لایت باکس – نمونه ۳

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 2

لایت باکس – نمونه ۲

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های دیواری برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی (مثلا شبیه تابلوهایی که روی آنها نوشته شده صندوق) استفاده می شود.

۰ comments
زیرمانیتوری ( پایه مانیتور ) - نوع متحرک ( ارتفاع متغیر )

زیرمانیتوری ( پایه مانیتور ) – نوع متحرک ( ارتفاع متغیر )

Posted: شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

از این زیرمانیتوری ها به عنوان پایه مانیتور های مختلف استفاده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی تنوع رنگی و سفارش محصول با ما تماس بگیرید.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 10

لایت باکس – نمونه ۱۰

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 9

لایت باکس – نمونه ۹

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 8

لایت باکس – نمونه ۸

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 7

لایت باکس – نمونه ۷

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 6

لایت باکس – نمونه ۶

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس ها برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 5

لایت باکس – نمونه ۵

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس ها برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 4

لایت باکس – نمونه ۴

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس ها برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 3

لایت باکس – نمونه ۳

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 2

لایت باکس – نمونه ۲

Posted: دی ۳, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های دیواری برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی (مثلا شبیه تابلوهایی که روی آنها نوشته شده صندوق) استفاده می شود.

۰ comments
زیرمانیتوری ( پایه مانیتور ) - نوع متحرک ( ارتفاع متغیر )

زیرمانیتوری ( پایه مانیتور ) – نوع متحرک ( ارتفاع متغیر )

Posted: شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

از این زیرمانیتوری ها به عنوان پایه مانیتور های مختلف استفاده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی تنوع رنگی و سفارش محصول با ما تماس بگیرید.

۰ comments
زیرمانیتوری ( پایه مانیتور ) - نوع ثابت

زیرمانیتوری ( پایه مانیتور ) – نوع ثابت

Posted: شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

از این زیرمانیتوری ها به عنوان پایه ی مانیتور های مختلف استفاده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی تنوع رنگی و سفارش محصول با ما تماس بگیرید.

۰ comments
لایت باکس - نمونه 1

لایت باکس – نمونه ۱

Posted: شهریور ۷, ۱۳۹۵

از این لایت باکس های دیواری برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی (مثلا شبیه تابلوهایی که روی آنها نوشته شده صندوق) استفاده می شود.

۰ comments
استند لوازم آرایشی - نمونه 5

استند لوازم آرایشی – نمونه ۵

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این استندهای لوازم آرایشی ایوروشه به منظور معرفی و نمایش محصولات آرایشی بهداشتی در داروخانه ها و یا مراکز فروش این لوازم استفاده می شود.

۰ comments
استند لوازم آرایشی - نمونه 4

استند لوازم آرایشی – نمونه ۴

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این استندهای لوازم آرایشی – جالاکی به منظور معرفی و نمایش محصولات آرایشی بهداشتی در داروخانه ها و یا مراکز فروش این لوازم استفاده می شود.

۰ comments
استند لوازم آرایشی - نمونه 3

استند لوازم آرایشی – نمونه ۳

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این استندهای لوازم آرایشی – جالاکی به منظور معرفی و نمایش محصولات آرایشی بهداشتی در داروخانه ها و یا مراکز فروش این لوازم استفاده می شود.

۰ comments
استند لوازم آرایشی - نمونه 2

استند لوازم آرایشی – نمونه ۲

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این استندهای لوازم آرایشی – جالاکی به منظور معرفی و نمایش محصولات آرایشی بهداشتی در داروخانه ها و یا مراکز فروش این لوازم استفاده می شود.

۰ comments
استند لوازم آرایشی - نمونه 1

استند لوازم آرایشی – نمونه ۱

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این استندهای لوازم آرایشی به منظور معرفی و نمایش محصولات آرایشی بهداشتی در داروخانه ها و یا مراکز فروش این لوازم استفاده می شود.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 13

جاکاتالوگی – نمونه ۱۳

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 12

جاکاتالوگی – نمونه ۱۲

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 11

جاکاتالوگی – نمونه ۱۱

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این جاکاتالوگی رومیزی، برای قراردادن انواع اوراق و کاتالوگ استفاده می شود.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 10

جاکاتالوگی – نمونه ۱۰

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این جاکاتالوگی رومیزی، برای قراردادن انواع اوراق و کاتالوگ و بروشور استفاده می شود.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 9

جاکاتالوگی – نمونه ۹

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این جاکاتالوگی رومیزی، برای قراردادن انواع اوراق و کاتالوگ استفاده می شود.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 8

جاکاتالوگی – نمونه ۸

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد در صورت تمایل برگه یا کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 6

جاکاتالوگی – نمونه ۷

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این جاکاتالوگی رومیزی، برای قراردادن انواع اوراق و همچنین انواع نمونه کار، مثلا قوطی های کوچک دارو استفاده می شود. لازم به ذکر است این کار قابلیت دوران داشته و می تواند آن را با دست حول محور مرکزی دوران داد.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 6

جاکاتالوگی – نمونه ۶

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از این جاکاتالوگی رومیزی، برای قراردادن انواع اوراق و کاتالوگ استفاده می شود. برای مشاهده ی تصویر در اندازه ی بزرگتر روی آن کلیک کنید.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 5

جاکاتالوگی – نمونه ۵

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

جاکاتالوگی – این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 4

جاکاتالوگی – نمونه ۴

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

جاکاتالوگی – این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 3

جاکاتالوگی – نمونه ۳

Posted: مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

جاکاتالوگی – این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 2

جاکاتالوگی – نمونه ۲

Posted: مرداد ۲۶, ۱۳۹۵

جاکاتالوگی – این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.

۰ comments
جاکاتالوگی - نمونه 1

جاکاتالوگی – نمونه ۱

Posted: مرداد ۲۶, ۱۳۹۵

جاکاتالوگی – این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.

۰ comments

Telegram
WhatsApp
Pinterest