نورنگار
منو موبایل

برچسب back light بایگانی - نورنگار

لایت باکس - نمونه 2

لایت باکس – نمونه ۲

از این لایت باکس های دیواری برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی (مثلا شبیه تابلوهایی که روی آنها نوشته شده صندوق) استفاده می شود.

[rt_reading_time] دقیقه مطالعه مشاهده