لایت باکس – نمونه ۹

لایت باکس - نمونه 9

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.

جاکاتالوگی – نمونه ۴

جاکاتالوگی - نمونه 4

جاکاتالوگی – این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.