نورنگار
منو موبایل

برچسب تجاری بایگانی - نورنگار

تابلو راهنما - نمونه 4

تابلو راهنما – نمونه ۴

از این تابلو راهنما های پلکسی، برای اطلاع رسانی در محل های عمومی استفاده می شود. این تابلوها امکان نصب به وسیله ی پیچ و یا چسب دوطرفه را روی دیوار دارند.

[rt_reading_time] دقیقه مطالعه مشاهده